"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world."
Nelson Mandela

StartWaaromVoor WieWerkwijzeTarievenContactDownloadsNieuws


Mijn JongLeren
Nieuws


Werken aan een stevig Rekenmuurtje Met de profieltoets Rekenen  van Bareka bouwt de leerkracht/remedial teacher samen met de leerling aan een stevig Rekenmuurtje.  

Je krijgt een helder beeld van de ontwikkeling van de rekenvaardigheden zodat je gerichte ondersteuning en oefening kunt geven.  Dat oefenen gaat online maar ook met Rekensprint. 

Het is een mooi signalerings-, volg en oefeninstrument. 

JongLeren werkt hier graag mee.  

zie ook www.bareka.nlVrijblijvend advies Wilt u eens even overleggen?  Iemand die meekijkt en meedenkt?

Als ouder of als leerkacht vind je het fijn om soms eens extra te overleggen als er een leerprobleem is geconstateerd bij  je leerling of je kind. 

Vragen als : wat zeggen de toetsuitslagen nu, welke acties moeten we nemen om het leren van ons kind weer  vlot te trekken, hoe komt het dat het kind maar achterop blijft lopen bij de rest van de groep?

Voor deze vragen kunt u bij JongLeren terecht.  JongLeren kan met u meekijken, meedenken eventueel een extra onderzoek doen om te weten te komen wat eraan schort en wat kan helpen tot verbetering. 

Kom gerust met uw vragen, telefonisch of via whatsapp of e-mail voor een vrijblijvende afspraak.  Het rekenen lukt alsmaar niet! Een praktijkvoorbeeld 7 x 8 =? 96:6=? 45+?= 100 Help, het lukt me niet!

Er was eens een jongen in groep 6 die de tafels niet kan onthouden. Hij snapt het delen niet, plussommen en minsommen gaan zo langzaam. Dan moet hij ook nog eens hoofdrekenen en klokkijken is ook al zo lastig.  Niet gek dat hij inmiddels een hekel heeft gekregen aan het rekenen. Gelukkig kan hij lezen als de beste en schrijft hij hele leuke verhaaltjes.

Wat is er gebeurd?
Als kleuter was tot 10 tellen best moeilijk, later in groep 2 zong hij vrolijk de getalrij mee van 1 t/m 20, heen en terug.  Toch, als je hem vroeg wat er voor of na de 8 kwam, had hij geen idee. Hij kon niet meekomen met zijn leeftijdsgenootjes. Extra hulp en werkjes in de groep: het hielp niet echt . Hij scoorde op rekenen onvoldoendes en dat bleef tot in groep 6.
De jongen werd steeds bedrukter, kreeg  buikpijn als hij moest rekenen.

Samen met school kozen de ouders voor een remedial teacher die diagnostisch onderzoek doet.  Er werd duidelijk wat  hij in de basisvaardigheden mist.  Daar is een behandeling voor opgesteld. De remedial teacher werkte hierin nauw samen met school:  zelfde eenduidige rekenstrategie,  oefeningen in spelvorm en online. Zo werden de basissommen (optellen, aftrekken tot 10,20 en 100) behandeld. Het inzicht groeide, in spelletjes en in oefeningen en in het toepassen in de dagelijkse situatie. De jongen begon het rekenen zelfs leuk te vinden. Samen met school was de manier van rekenen op hem aangepast. Zo liep hij langzaam maar zeker zijn achterstand in en profiteerde hij in de groep van de extra instructie in de klas.

Op een bepaald moment, toen de basis goed stevig was,  had hij geen remedial teaching meer nodig. Hij kon het tempo van de lesstof van zijn groep eindelijk bijhouden met extra instrucitie in zijn groep, door zijn eigen leerkracht. Het resultaat:  een vrolijk kind die weer met plezier naar school gaat. Rekenen zal niet zijn lievelingsvak worden maar hij kan nu weer meekomen met zijn groep.

Een sprookje?  Nee hoor, het is de werkelijkheid!De Onderwijswerkplaats: partner van JongLeren Als remedial teaching niet meer nodig maar huiswerkbegeleiding nog wel, werkt Jongleren samen met De Onderwijswerkplaats in Bolsward en Sneek.Zorgverzekeraars vergoeden remedial teaching Er zijn zorgverzekeraars die de kosten voor remedial teaching vergoeden. Meestal bij een aanvullende verzekering. Vraag het na bij uw eigen zorgverzekeraar. Zeker nu u weer uw zorgverzekeraar kunt kiezen

Bijvoorbeeld Zorg en Zekerheid 

 Nieuwslinks


Oefenen met rekenen:

wijzeroverdebasisschool.nl/videos/  diverse instructiefilmpjes over rekenvaardigheden

 www.rekentuin.nl  een interactief oefenprogramma voor op school en thuis.  

http://rekenspel.slo.nl/spellenperleerjaar : ideeën voor rekenspellen per leerjaar  maar ook per onderdeel

http://www.got-it.nl: een online leeromgeving voor voortgezet onderwijs voor rekenen en taal

 www.wiskunjeleren.nl weetjes, uitleg en oefeningen op het gebied van wiskunde

 

Algemene interessant websites:

www.balansdigitaal.nl:  site van de oudervereniging voor ouders met kinderen met een leer-en/of gedragbeperking

www.landelijknetwerkautisme.nl

www.dyscalculie.org

www.taalenrekenen.nl

http://www.masterplandyslexie.nl/ExpertiseCentrumNederlands

www.puzzle.dse.nl

 www.lbrt.nl:  beroepsvereniging van remedial teachers

http://www.passendonderwijs.nl

www.letop.be : Belgische informatieve onderwijssite

 

App's om leuker te leren


http://www.tabletportaal.nl/index3.html Tablet portaal:  een website waar de veel educatieve app's te vinden zijn

Nog een paar handige app's :

  1. Tafeltrainer voor leerlingen vanaf groep 4 
  2. Jungle Breuken: vanaf eind groep 4,
  3. Zet de klok ,   leren klokkijken, analoog en digitaal
  4. De Rekenkoning groep 6,7,8, en voortgezet onderwijs. Oefening voor alle basisvaardigheden rekenen
  5. Spelling in beeld:  werkwoordspelling-  en basisspellingoefeningen Uitgeverij Zwijssen
  6. Grammatica en spelling:  zinnen ontleden in zinsdelen, spelling van verleden tijd, voltooid deelwoord, hoofdletters, etc. 

 

 

 

 

 

 

JongLeren is een praktijk voor Remedial Teaching en geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.