"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world."
Nelson Mandela

StartWaaromVoor WieWerkwijzeTarievenContactDownloadsNieuws
Meer info


Volg ons ook op twitter

Mijn JongLeren
Kinderen van 4 - 12 jaar


Begeleiding bij lees-en /of spellingproblemen:

Technisch lezen blijft achter. Mijn kind leest goed maar snapt de essentie van de tekst niet. (informatieverwerkingsprobleem) Moeite met onderscheid hoofd- en bijzaken. (Begrijpend lezen)

Bij Spelling kan mijn kind beklijven de woordjes niet. Er worden veelfouten in de werkwoordspelling gemaakt. De spellingregels beklijven niet.

  • pedagogisch/didactisch onderzoek (eventueel als second opinion)
  • adviezen voor begeleiding aan de school en aan ouders
  • begeleiding door JongLeren

Begeleiding bij rekenachterstanden

Uw kind heeft moeite met het bijhouden van de rekenvaardigheden in de groep. Bepaalde onderdelen (domeinen) mist uw kind:  getalbegrip, tafels, decimalen, breuken, procenten, meten en wegen.

JongLeren maakt gebruik van leermiddelen die het rekenen voor kinderen inzichtelijk maken.

  • pedagogisch/ didactisch onderzoek vanaf groep 2
  • adviezen voor begeleiding aan de school en aan ouders
  • begeleiding door JongLeren

Begeleiding bij leerproblemen als gevolg van belemmerend gedrag

  • Hulp en tips om te leren als hij/zij bijvoorbeeld  ADHD/ADD, PDD- Nos, NLD etc. heeft.
JongLeren is een praktijk voor Remedial Teaching en geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.