"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world."
Nelson Mandela

StartWaaromVoor WieWerkwijzeTarievenContactDownloadsNieuws
Meer info


Volg ons ook op twitter

Mijn JongLeren
Op het MBO en dan?


Voor taal en rekenen zijn de taal- en rekentoetsen (F-referentietoetsen)  ingesteld. Deze kunnen een struikelblok zijn omdat je altijd al moeite had met dit vak.

JongLeren werkt met de methode van jouw opleiding en geeft je uitgbreide instructie op taal- en/of rekenvaardigheden.

Hierbij worden hulpmiddelen gebruikt die het leren inzichtelijk maken.

Aangepast aan jouw niveau zodat je de toetsen haalt!

JongLeren is een praktijk voor Remedial Teaching en geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.