"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world."
Nelson Mandela

StartWaaromVoor WieWerkwijzeTarievenContactDownloadsNieuws
Meer info


Volg ons ook op twitter

Mijn JongLeren
Wat is passend onderwijs?


Bron: www.passendonderwijs.nl 

Hieronder vindt u een kleine greep uit informatie over passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek, want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding, meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormt in het regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt. Ouders worden bij de keuze nauw betrokken.

Dekker: Geld voor passend onderwijs moet in de klas terechtkomen 
Nieuwsbericht | 06-12-2016 | 13:00
 
Een deel van het geld voor passend onderwijs is afgelopen anderhalf jaar niet uitgegeven. In totaal gaat het om ruim 111 miljoen euro. Dat geld had volgens staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) echt grotendeels in de klas terecht moeten komen. Hij schrijft dat dinsdag aan de Tweede Kamer.

Samenwerkingsverbanden kregen vorig jaar 1,16 miljard euro van de overheid om kinderen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen met autisme, gedragsproblemen, een lichamelijke handicap of andere beperkingen. De samenwerkingsverbanden verdelen het geld onder scholen die kinderen extra ondersteuning bieden.
 
De staatssecretaris schrijft in de Kamerbrief verder dat scholen, leraren, besturen en samenwerkingsverbanden de afgelopen 2,5 jaar hard hebben gewerkt aan de invoering van passend onderwijs. Er wordt veel vaker gekeken naar wat een kind wel kan, in plaats van wat het niet kan. ‘Daardoor kunnen meer kinderen weer meedoen op een reguliere school. Dat maakt voor kinderen een wereld van verschil’, aldus Dekker.

Hij vindt het positief dat ouders en scholen steeds vaker afspraken maken over maatwerk, bijvoorbeeld door een speciaal klasje beschikbaar te maken of door gespecialiseerd personeel in te huren. Ook is hij blij met de nauwere samenwerking tussen het reguliere en speciale onderwijs, en het feit dat onderwijs en zorg elkaar op veel plaatsen vaker weten te vinden. Steeds meer leraren volgen een master om beter met passend onderwijs uit de voeten te kunnen en ook de lerarenopleidingen besteden hier expliciet aandacht aan.
 
Lees het hele artikel: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/nieuws/2016/12/06/dekker-geld-voor-passend-onderwijs-moet-in-de-klas-terechtkomen
JongLeren is een praktijk voor Remedial Teaching en geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.