"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world."
Nelson Mandela

StartWaaromVoor WieWerkwijzeTarievenContactDownloadsNieuws

Volg ons ook op twitter

Mijn JongLeren
Overeenkomst


Voorafgaand aan de leerbegeleiding is er een overeenkomst met daarin de verwachte kosten en de aanpak. Deze wordt door de klant en JongLeren ondertekend. 
Overeenkomst bestaat uit:
 • Beschrijving van de inhoud van de begeleiding
 • Plan van aanpak
 • Kosten per les en gesprek
Uurtarief:


 • € 57,50,= (onderwijs is vrijgesteld van BTW)
 • Bij remedial teaching op de school van de leerling geldt dat de reistijd voor 50% in rekening wordt gebracht. (geldt buiten Bolsward)

Onderzoek


Bij lees-en /of spellingsproblemen en bij rekenproblemen

Er wordt gebruik gemaakt voor dyslexie van de o.a. de Dyslexie Screening test  en voor een onderzoek naar rekenproblemen Dyscalculie kenmerken wordt o.a. Dyscalculie screeningtest  van Zareki-R-NL ingezet. 

Diagnostisch onderzoek bij een leerachterstand kost gemiddeld  € 375,= Btw-vrij en excl.reiskosten. Vooraf wordt altijd een gespecifeerde kostenbegroting gemaakt. DIt houdt in:

 1. intakegesprek met ouders en/of school
 2. onderzoek met de leerling
 3. analyse en schriftelijk rapportage van de resultaten, inclusief de beschikbare gegevens van de school
 4. adviesgesprek.

Mochten er recente onderzoekgegevens beschikbaar zijn, dan worden deze in het onderzoek betrokken.

Onderzoeken worden op de praktijk in Bolsward uitgegevoerd.

Kosten remedial teaching


De lessen worden gebaseerd op een individueel handelingsplan, opgesteld door JongLeren. Deze is vooraf besproken met de klant.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor remedial teaching:
 • € 57,50 per week: bij 1 uur per week :  45 minuten RT. en 15 minuten voorbereiding/verslaglegging
 • € 86,25  per week bij  2 x 30 minuten per week : 1 uur RT en 30 minuten voorbereiding/verslaglegging

Eind  van de kalendermaand ontvangen per email de ouders en de school een voortgangsverslag. Tussentijds wordt een logboek bijgehouden zodat de samenwerking met school en individuele hulp optimaal wordt benut.

Vergoeding


 • PGB kan ingezet worden bij begeleiding bij problematieken ontstaan door Autisme of ADHD. Vraag vooraf toestemming (schriftelijk) aan uw PGB-verstrekker
JongLeren is een praktijk voor Remedial Teaching en geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.