"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world."
Nelson Mandela

StartWaaromVoor WieWerkwijzeTarievenContactDownloadsNieuws
Meer info


Volg ons ook op twitter

Mijn JongLeren
JongLeren, als leren even niet meer lukt


Het gaat niet meer zo goed op school.

 • Het lezen/ spelling ontwikkelt zich niet.  Dyslexie?
 • Rekenen is een probleem. Automatiseren lukt niet,  tijd en kalender zijn moeilijk te leren.Dyscalculie?
 • Eindexamens komen eraan, teksten lezen en begrijpen in het Nederlands, Engels, Frans ofDuits??
Uw kind zit niet goed in zijn vel op school.
 • Vertoont opstandig gedrag
 • Concentratiestoornissen,
 • Krijgt geen grip op het leren
 • Uw kind is onzeker
Achterstand bij lezen/spelling of rekenen? 


Uw kind valt uit op lezen, spelling en/of schrijven.  Het onderzoek DSTNL  (Dyslexie screening Test) kan uitwijzen of uw kind mogelijk dyslectisch is.  De test geeft aanwijzingen over mogelijke aanpassingen in het onderwijsprogramma en verdere begeleiding. Er wordt uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan naar de aard van het probleem.

Bij Rekenproblemen wordt gewerkt volgens het protcol Dyscalculie: diagnostiek voor Gedragsdeskundigen van J.EH. van Luit e.a. Bij onderzoek naar de oorzaak van achterblijvende resultaten op rekenen wordt een aanvullend onderzoek gedaan. Een behandeling van het probleem wordt opgesteld om na te gaan of er sprake is van kenmerken van een rekenstoornis (dyscalculie).

 

JongLeren en leerlingen


 Per leerling een plan van aanpak met duidelijke doelen in een afgebakende periode (individueel handelingsplan) 

 • Basisschool – leerlingen
  • Kinderen met een achterstand op taal, lezen (begrijpend lezen) rekenen.
 • Voortgezet onderwijs - leerlingen
  • Kinderen met lees-, spelling- of reken/wiskundeproblemen
  • Het leren van de vreemde taal lukt niet goed.
  • Eindexamenkandidaten (leren samenvatten en tekstbegrip)
 • MBO’ers met taal- of rekenachterstanden
 • Kinderen (met PGB)kunnen begeleiding krijgen met leren als dat een gevolg is van Autisme, ADHD.
 
JongLeren en scholen


Co-teaching
Remedial teaching aan leerlingen vanuit de visie van de Gedragsspecialist biedt mogelijkheden voor coaching van leraren in de klas.
 • Praktijkbegeleiding van leerkrachten, klankbordfunctie.
 • Adviezen op het gebied van zorgverbreding (zorgcoördinatoren in het Voortgezet onderwijs)
 
Flexibel
Zonder vaste formatieplaats toch expertise in de school
 • Op uurbasis inzetbaar voor bepaalde periode
 • Onderzoek
 • Begeleiding.
 
JongLeren is een praktijk voor Remedial Teaching en geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.