"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world."
Nelson Mandela

StartWaaromVoor WieWerkwijzeTarievenContactDownloadsNieuws
Meer info


Volg ons ook op twitter

Mijn JongLeren
JongLeren is een rijdende praktijk!


Hulp op de eigen school of op de praktijk in Bolsward
 • Leren in de eigen vertrouwde, veilige omgeving.
 • Geen vermoeiende extra reistijd voor het kind: effectieve leertijd
 • Geen extra inspanning buiten de schooltijden

Of…..JongLeren kan ook op de praktijk in Bolsward

werkgebied 
 
 
Leerbegeleiding in 10 stappen


De begeleiding wordt gebaseerd op een individueel handelingsplan dat vooraf wordt besproken met de opdrachtgever en betrokkenen
(de ouders, het kind en de school).
 
 1. Hulpvraag van ouders/leerling/school.
 2. Analyse  van leerresultaten, aanvullend diagnostisch onderzoek indien nodig
  • Voorafgaand aan remedial teaching wordt een analyse van het probleem gemaakt.
 3. Pedagogisch-didactisch onderzoek:
  • Onderzoek is per kind verschillend. Ieder onderzoek is maatwerk.
  • Indien er een recent onderzoek beschikbaar is, zal JongLeren niet zelf onderzoek doen maar met de beschikbare onderzoekgegevens werken om tot een handelingsplan te kunnen komen.
 4. Voorstel voor begeleiding in afstemming met de school
 5. Plan voor begeleiding (handelingsplan) met doelen, werkwijze en periode van begeleiding
 6. Start begeleiding Voor aanvang wordt een overeenkomst gemaakt.
 7. Begeleiding:
  • Het aantal lessen de duur is per kind verschillend.
  • 2x Per week 30 minuten les = ca. 3 maanden begeleiding of 1 x per week 45 tot 60 minuten is mogelijk. Dit gaat in overleg.
 8. Wekelijks via email verslag aan ouders, school.
 9. Maandelijks ontwikkelingsverslag met eventuele bijsturing van doelen/aanpak.
 10. Na 3 maanden (12 schoolweken) evaluatiegesprek en bepalen vervolgstappen.
JongLeren is een praktijk voor Remedial Teaching en geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.