"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world."
Nelson Mandela

StartWaaromVoor WieWerkwijzeTarievenContactDownloadsNieuws
Meer info


Volg ons ook op twitter

Mijn JongLeren
JongLeren omdat iedereen wil leren


Missie:
  • Ieder kind wil leren.
  • Uitgaan van de kwaliteiten van het kind om de maximale leermogelijkheden te benutten. (Kernkwaliteitenspel)
  • Werken volgens de oplossingsgerichte benadering  gecombineerd met handelingsgericht werken. (Kid's Skills)
Ontwikkelingen in het onderwijs
Tendens:
  • Kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden blijven steeds meer op de reguliere basisschool
  • Op scholen minder tijd/geld beschikbaar voor specialistische individuele en systematische begeleiding
  • Lerarentekort
  • Hoge werkdruk voor leerkrachten en leerlingen
  • Leerachterstanden op taal en rekenen.
  • Onvoldoende onderwijsmogelijkheden voor risico- en de plus-leerlingen

Meer handen in de klas: RT. = extra kwaliteit +betere leermogelijkheden

Remedial teaching + Gedragsspecialist= 1+1=3
Leren met dyslexie, dyscalculie, ADHD/ADD, PDD-Nos of gedragsprobleem: de RT-er met specialisatie Gedrag blijkt een goede combinatie voor het beter leren. 
JongLeren begeleidt zowel de leerling in het leren en de leraar in het leren leren (Co-teaching).
JongLeren is een praktijk voor Remedial Teaching en geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.