"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world."
Nelson Mandela

StartWaaromVoor WieWerkwijzeTarievenContactDownloadsNieuws
Meer info


Volg ons ook op twitter

Mijn JongLeren
Individuele begeleiding bij leren leren


Is er een leerprobleem? 
Leerachterstanden kunnen ontstaan doordat een kind door omstandigheden onderwijs heeft  'gemist' of belemmerd wordt door dyslexie, dyscalculie, ADHD of autisme.
JongLeren begeleidt kinderen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.
 
JongLeren toetst op mogelijke kenmerken van dyslexie of dyscalculie. Er wordt onderzoek gedaan naar de achtergrond van het  het leerprobleem. JongLeren biedt begeleiding om de leerachterstand weg te werken.
 
 Hulp bij:


 • Basisvaardigheden:
  • Lezen (technisch, begrijpend lezen)
  • Rekenen en wiskunde
  • Taal: spelling, grammatica
  • Schrijven: fijne motoriek
 • Leren leren:
  • studievaardigheden
  • Mindmappen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Aandachtsproblemen/concentratie (ADHD,ADD)
 • Voorbereiding op examen
JongLeren is een rijdende praktijk


Hulp op de eigen school

 • Leren in de eigen vertrouwde, veilige omgeving.
 • Onder schooltijd of aansluitend op lesrooster (bij het voortgezet onderwijs)
 • Effectieve leertijd: geen extra reistijd voor het kind
 • Geen extra inspanning buiten de schooltijden

Of…..JongLeren kan ook op de praktijk in Bolsward

Leren wordt weer leuk

Goede resultaten

Kinderen krijgen hun zelfvertrouwen weer terug

Met plezier naar school.

Maatwerk


Ieder programma is op maat van de leerling. Wat past bij de leerstijl en sluit aan bij de schoolmethode.

Samenwerking met school


In overleg met de school en de ouders wordt een leerplan gemaakt. Deze sluit aan bij de lessen in de klas en haakt in  op de struikelblokken die het kind daarbij heeft.

Tijdelijke hulp


We gaan uit van 3 maanden (12 schoolweken) begeleiding. Meer kan ook en minder mag als het doel bereikt is !

JongLeren is een praktijk voor Remedial Teaching en geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.