"Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world."
Nelson Mandela

StartWaaromVoor WieWerkwijzeTarievenContactDownloadsNieuws
Meer info


Volg ons ook op twitter

Mijn JongLeren
Individuele begeleiding bij leren leren


Is er een leerprobleem? 
Leerachterstanden kunnen ontstaan doordat een kind door omstandigheden onderwijs heeft  'gemist' of belemmerd wordt door dyslexie, dyscalculie, ADHD of autisme.
JongLeren begeleidt kinderen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.
 
JongLeren toetst op mogelijke kenmerken van dyslexie of dyscalculie. Er wordt onderzoek gedaan naar de achtergrond van het  het leerprobleem. JongLeren biedt begeleiding om de leerachterstand weg te werken.
 
 
Hulp bij:


 • Basisvaardigheden:
  • Lezen (technisch, begrijpend lezen)
  • Rekenen en wiskunde
  • Taal: spelling, grammatica
  • Schrijven: fijne motoriek
 • Leren leren:
  • studievaardigheden
  • Mindmappen
 • Huiswerkbegeleiding
  • Plannen en organiseren van het huiswerk
  • Werken met planners, verdelen van taken in overzichtelijke taken
 • Aandachtsproblemen/concentratie (ADHD,ADD)
 • Leren zelfstandig werken
 • Voorbereiding op examen
JongLeren is een rijdende praktijk 


Hulp op de eigen school

 • Leren in de eigen vertrouwde, veilige omgeving.
 • Onder schooltijd of aansluitend op lesrooster (bij het voortgezet onderwijs)
 • Effectieve leertijd: geen extra reistijd voor het kind
 • Geen extra inspanning buiten de schooltijden

Of…..JongLeren kan ook op de praktijk in Bolsward

 Leren wordt weer leuk


 • Goede resultaten
 • Kinderen krijgen hun zelfvertrouwen weer terug
 • Met plezier naar school.
Maatwerk


 • Ieder programma is uniek: maatwerk passend bij de mogelijkheden en wensen van het kind 
 Samenwerking met school


 • In overleg met de school en de ouders wordt een leerplan gemaakt. Deze sluit aan bij de lessen in de klas en haakt in  op de struikelblokken die het kind daarbij heeft.
Tijdelijk


 • Iedere begeleiding heeft een overzichtelijke, afgebakende periode:  van gemiddeld 6 schoolweken tot 3 maanden.

JongLeren is een praktijk voor Remedial Teaching en geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Remedial Teachers.